Hospicová péče

Hospicová péče

Hospicová péče je určena pro nemocné, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti kauzální léčby nemoci,

  • především onkologického onemocnění,
  • pro pacienta jehož stav není stabilizován vzhledem k jeho jasně definovanému preterminálnímu nebo terminálnímu zdravotnímu stavu,
  • pro pacienta jehož potřeba odborné lékařské a ošetřovatelské péče překračuje možnosti domova.

Hospic poskytuje nemocnému paliativní léčbu, především léčbu zaměřenou na příznaky a projevy nemoci, ne už na její příčiny, a současně se snaží uspokojit i jeho potřeby psychické, sociální a spirituální.

Paliativní péče podporuje život, podporuje kvalitu života. Umírání a smrt považuje za normální proces. Smrt ničím neuspišuje ani neoddaluje, mírní bolest a jiné symptomy. Nabízí podpůrný systém umožňující žít plně až do konce. Zahrnuje péči o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti.

Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením.

K otázce eutanazie má hospic velmi jednoznačně vyhraněný postoj. Pomáhat v umírání ANO, pomáhat k smrti NE. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.